“Independents de qui?” Resum de l’informe sobre el deute públic català (2015)

Malgrat que des de fa anys el deute públic és molt present al debat polític i als mitjans de comunicació, la manca de transparència i els interessos de les elits fan que la ciutadania desconegui quina és la realitat del deute públic del seu propi país. Fa un any la PACD vam publicar l’informe “Independents de qui?“, que cercava analitzar les principals magnituds, dades i informacions que ens poden ajudar a entendre l’evolució del deute públic català, centrat en el deute de la Generalitat de Catalunya. L’informe respon a la necessitat de conèixer com s’ha arribat a aquesta insostenible situació, per a partir d’aquest coneixement poder avaluar quines sortides tenim. L’informe ha d’ajudar també a abordar la qüestió de la il·legitimitat de la priorització del pagament del deute per sobre d’altres despeses.

Eguany hem actualitzat les dades principals i les compartim en el Resum que us podeu descarregar aquí

Algunes de les dades més destacables que hi trobareu són:

  • El deute de la Generalitat Catalunya és ja de 64.792 M€ (març 2015) i des de l’any 2008 el deute s’ha s’ha multiplicat per 3,5. La Generalitat té previst que aquest deute superi els 70 mil milions d’euros al 2016.
  • El deute públic català respecte al PIB ha passat de situar-se al voltant del 8% abans del 2007 a créixer fins al 32,2% a març de 2015.
  • A més, la Generalitat amaga possibles deutes futurs: 2.723 M€ d’avals concedits a organismes autònoms i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya, o els 1.128 M€ d’avals a empreses privades i a través del Fons de titulització d’actius, a més de prop de 80 mil milions de despeses compromeses (a 2010) amb càrrec a exercicis futurs, fins a l’any 2108.
  • El Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Govern espanyol és principal font de finançament de Generalitat i, per tant, l’Estat espanyol n’és el primer creditor. La meitat del deute català, 32.661 Milions, corresponen a deute amb l’Estat espanyol vinculat amb els mecanismes de liquiditat. L’acceptació de les condicions dels mecanismes de liquiditat és una intervenció de facto de l’economia pública catalana. A més, al 2016 s’han de començar a retornar els préstecs del FLA, 2.862 milions d’euros a pagar a l’Estat espanyol.
  • Al 2014 es van pagar 8.267,17 M€ en pagament de deute més interessos, mentre tot el pressupost d’educació era de 4.967 M€. Al 2014 es va pagar 22,6 milions d’euros al dia, dels quals 5,27 milions d’euros al dia només en interessos (1.924M€ en interessos i 6.343M€ en amortització al 2014). Entre 2009 i 2014 les retallades en Salut, Educació, Protecció i Promoció social i altres partides sumen -7.214,87 M€, mentre que el pagament del deute s’ha incrementat en més de 6.108,27 M€.

Descarrega’t el resum actualitzat de l’informe “Independents de Qui?” aquí

Comments are closed.